Prodaja placeva Rupčine Čukarica Beograd

Ukupno je pronađeno: 2 oglasa
Sortiraj oglase po:

Filipa Hristića

Rupčine, Čukarica, Beograd

Čukarica, Savska terasa - Filipa Hristića plac - građevinska parcela, 88.22 ara, front prema ulici 50m Osnovna namena parcele je stanovanje u zoni S1. Sa stanovanjem su kompatibilni komercijalni sadržaji iz oblasti trgovine, administracije i uslužnih delatnosti koji ne ugrožavaju životnu sredinu i ne stvaraju buku, zatim iz oblasti kulture, socijalne zaštite i obrazovanja kao i sa verskim kompleksima. Odnos osnovne i kompatibilne namene u zoni je definisan u odnosu min.80% : maks.20%. U slučaju realizacije objekta iz oblasti socijalne zaštite i obrazovanja, na građevinskoj parceli kompatibilna namena može biti dominantna ili jedina. Na svakoj građevinskoj parceli dozvoljena je izgradnja više objekata u okviru dozvoljenih urbanističkih parametara za parcelu i definisanih pravila izgradnje. U okviru svake građevinske parcele dozvoljena je izgradnja pomoćnih objekata čija namena ne ugrožava glavni objekat i susedne parcele i koji ne ulaze u obračun urbanističkih parametara. Maksimalni indeks izgrađenosti je 0.8. Maksimalni broj stambenih jedinica po objektu je 4. U slučaju realizacije objekta iz oblasti socijalne zaštite i obrazovanja maksimalni indeks izgrađenosti je 1.0. Orijentaciona planirana spratnost je P+1+PK/PS. U okviru ove parcele prodaje se sedam manjih građevinskih parcela (GP1 do GP3 i GP7 od GP10), prikazanih u Katastarsko-topografskom planu. Može se kupiti cela parcela kao i jedna ili više napred navedenih manjih građevinskih parcela po ceni od 10.900e/aru. Minimalna širina fronta za formiranje građevinske parcele za izgradnju slobodnostojećeg objekta je 12m, a za izgradnju jednostrano i dvostrano uzidanog objekta je 10m. Pristip javnoj saobraćajnoj površini može biti posredno, preko kolsko-pešačke staze minimalne širine 4.5m za jednosmerni pristup i minimalno 6m za dvosmerni pristup. Ima asfalt, struju, vodu i kanalizaciju do parcele. Uknjižen. Agencijska provizija 2% Agent Ivo Jokić: 060/500-62-68 (licenca br.749)

Površina  • 88 ara

1.060.000 € 12045.45 €/ar

2023-07-15